Ieșua trăiește în mine

"Un mic ungher unde Dumnezeu îmi vorbeste."
Secretul vieții: Trăiește! Nu doar exista.

duminică, 17 decembrie 2017

Vor Știi Că Eu(Ieșua) Sunt Domnul, Mesia

Un simplu anunț a pus în mișcare toate națiunile: Donald Trump, recunoaște Ierusalimul ca capitală a Israelului. Până la anunțul președintelui Donald Trump, Ierusalimul nu era capitala Israelului? Sigur că da! Chiar dacă națiunile nu au vrut să o recunoască prin faptul, că și-au instalat ambasadele la Tel Aviv, dar dintotdeauna Ierusalimul a fost și rămâne capitala Israelului. Atunci de ce aproape, cu excepția a doua sau trei țări, s-au ridicat și au amenințat decizia unui om, care recunoaște ceea ce de fapt toți știm și cunoșteam? Pentru mine un om simplu, văd normal acest lucru: de a fi onest să recunoști un lucru care nu poate fi tăgăduit.
Până la urma urmelor, de ce Ierusalimul stârnește atâta interes/revoltă națiuniunilor? Știm cu toți răspunsul. Dar, majoritatea popoarelor le lipsește curajul să se ridice ca și președintele Trump, să susțină Israelul, în decizia lor de alege propria lor capitală. Ca și credincios, pentru mine este clar: "cine nu este pentru Israel este împotriva lui Dumnezeu." Aşa de clar. Israel a fost ales și pus deoparte ca popor pentru a reflecta caracterul lui Dumnezeu în închinare, relațiile sociale și instituțiile lui. Noi gândim, e frumos și extraordinar să te aleagă Iehova și prin tine să își arate măreția Lui. Cu adevărat este minunat! Dar gândiți-vă, ei au primit o mare responsabilitate, care cerea dedicare, sfințenie, supunere, etc, însă se bucurau și din plin de binecuvântările și protecția Lui Iehova cum nici un alt popor nu beneficia. (Pilda Talanților scoate în evidență cum Domnul te alege, îți dă un scop, și îți încredințează o comoară, depinde de tine dacă aduci onoare Stăpânului sau nu.)
Ascultarea aducea cu sine propășire în fața tuturor celorlalte popoare. Așa că scopul lui Dumnezeu era, ca prin descoperirea caracterului Său prin intermediul lui Israel, oamenii să fie atraşi către El. De ce Dumnezeu îi pedepsea așa de aspru, și le lua protecția Lui? Nu era vorba doar de nesupunerea lor față de Dumnezeu, ci pentru că pângăreau/dezonorau/  Numele și sfințenia Lui în fața celorlalte popoare.
"El nu vede nicio nedreptate în Iacov și nicio un lucru negativ în (poporul lui) Israel. Iahve, care este Dumnezeul lui, îi este aliat; și vocea Regelui care strigă cu mare intensitate, este în mijlocul acestui popor." Numeri 23:21 BVA2015
Era nedreptate sau fărădelegi în Israel? Sigur că da. Tocmai fuseseră pedepsiți de Iahve că au cârtit(a nu știu a câta oară) și au vorbise împotriva Lui și a lui Moise. Dar Dumnezeu le întoarce cu bine atunci când Balac aduce pe Balaam să îi blesteme. El este credincios promisiunii făcute lui Avraam, Isaac si Iacov, și face o declarație care îl face pe împăratul Balac cât și pe Balaam să privească către poporul Israel unde, Iahve este Dumnezeu, și că încrederea /puterea Israelului constă în alianța care o au cu El. Deci, Dumnezeu scoate în evidență măreția și suveranitatea Lui înaintea acestor oameni, nu slăbiciunile și deficiențele Israelului. Atât Balac cât și Balaam știau că nu au nici o șansă luptând împotriva lui Dumnezeu care domnea și lupta pentru Israel.(Cu siguranță auziseră cum Domnul Dumnezeu a luptat pentru Israel împotriva Egiptenilor) De aceea Diavolul a căutat cu atâta furie și perseverență ca Dumnezeu să fie îndepărtat din mijlocul lor, prin închinare la alți dumnezei, idoli, ritualuri păgâne, femei străine care le îndepărta inima de Dumnezeu, etc; astfel Israeliții erau vulnerabili și ușor de cucerit, ceea ce urmareau vrăjmașii. Vedem în tot decursul Istoriei acestui popor, că ori de câte ori Dumnezeu era recunoscut și cinstit de poporul Evreu, cu braț puternic Iehova îi scotea biruitori din mâna asupritorilor. Niciodată Dumnezeu nu i-a abandonat; mereu a vegheat asupra lor, și ori de câte ori Il căutau cu pocăință și sinceritate, El Își îndeplinea promisiunile și voia Sa cu privire la Israel. Iehova a adus înapoi în Israel pe cei care i-a împrăștiat, dar toate popoarele se ridică împotriva lui Israel, însă ei luptă în mod indirect, dar precis împotriva Lui Dumnezeu. Dar, Dumnezeu luptă/ va lupta pentru ei ca și altădată.
 Nu prea am fost atrasă de escatologie, așa că nu prea le am în domeniul acesta,(deși vizita mea în Israel mă determină să studiez necesarul de cunoștințe măcar) însă, pentru mine lucrurile sunt simple. Cred ce spune Biblia, cred ce spune istoria.
Pe marginea acestei declarații se discută foarte mult, la nivel politic despre posibile înfruntări între Orientul Mijlociu și Evrei, cât și la nivel religios, că Biblia se împlinește. Dar care ar trebui să fie atitudinea mea de credincios al Lui Dumnezeu? Cu siguranță nu una oarecum. Suntem chemați să ne rugăm și să îi sprijinm, dacă vrem să fim binecuvântați, și nu blestemați, dorind binele poporului care Dumnezeu l-a ales.
"Îmi voi revela gloria printre popoare. Toți vor vedea judecata pe care o voi pune în aplicare și (cum va acționa) mâna pe care o voi întinde împotriva lor. Începând din acea zi, urmașii lui Israel vor ști că Eu sunt Iahve, Dumnezeul lor. Celelalte popoare vor înțelege că urmașii lui Israel au fost duși în exil din cauza nedreptăților lor, datorită cărora au devenit vinovați de infidelitate față de Mine. Din această cauză Mi-am ascuns fața de ei, i-am lăsat să ajungă la discreția dușmanilor lor și au căzut cu toții învinși de sabie. M-am comportat cu ei exact cum cereau faptele lor murdare și am acționat conform nedreptăților lor, ascunzându-Mi fața de ei.»” Dar acum Iahve, Cel care este Stăpân, zice: „Îi voi aduce înapoi pe captivii lui Iacov; și voi avea milă de toți descendenții lui Israel. Voi fi activ și voi acționa pentru numele Meu care este sfânt. Când vor locui în țară într-un climat de securitate și nu îi va speria nimeni, vor uita cum M-au ridiculizat și nu Îmi voi aminti de faptele lor care demonstrau infidelitate față de Mine. Când îi voi aduce înapoi dintre popoare și îi voi aduna din țările dușmanilor lor, Mă voi sfinți prin ei înaintea multor națiuni. Vor ști astfel că Eu sunt Iahve, Dumnezeul lor, care i-am trimis în exil printre popoare, dar care i-am strâns apoi în țara lor, fără să mai las nici măcar unul în captivitate. Nu Îmi voi mai ascunde fața de ei, pentru că voi turna din Spiritul Meu peste urmașii lui Israel. Acesta a fost mesajul lui Iahve, al Celui care este Stăpân.” Ezechiel 39:21‭-‬29 BVA2015

"Vor ști atunci că Eu sunt Iahve!" Ezechiel 38:23 BVA2015
"celelalte popoare vor ști că Eu sunt Iahve..." Ezechiel 37:28 BVA2015
Citind cartea prorocului Ezechiel, se poate observa în profețiile pentru vremurile finale că, atât poporul Israel cât și celălalte popoare Îl vor ști, Îl vor cunoaște pe Iahve. Dar, nedumerirea mea, nu este cu privire la celălalte popoare, ci la poporul  Evreu. Ei nu Il cunosc pe Iahve? Cu siguranță că da, din Torah și istorie; poate nu au mai ajuns la o cunoaștere/legătură cu Dumnezeu precum în Torah, însă asta nu anulează faptul ca Iahve a rămas singurul lor Dumnezeu adevărat, căruia I se închină. (Tradițiile și obiceiurile au diluat trăirea autentică cu Iehova, așa precum și în viața creștinilor actuali.)
Așa că, mă întreb totuşi, pe care Domn nu Îl cunosc Evrei? Iahve sau Ieșua? Ei cunosc/recunosc pe Dumnezeul strămoșilor lor Avraam, Isaac, și Iacov(Israel): pe Iahve, singurul Dumnezeu adevărat. Dar pe Ieșua, ca Mesia Îl cunosc ei?
Citind cartea Ezechiel, această întrebare s-a formulat în mintea mea, cugetând la aceste cuvinte: "Mă vor cunoaște"... Gândul mi s-a dus la ceea ce spune Ioan: "Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume .
El era în lume, și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut(Ieșua/Mesia). A venit la ai Săi(Evrei), și ai Săi nu L-au primit." Ioan 1:9‭-‬11 VDC
Rolul meu este să mă rog, (dar să și Îl prezint pe Christos prin viața mea), ca Evreii și popoarele să Îl cunoască pe Ieșua, Cel care a venit în lume că să ne răscumpere din mâna asupritorului. El a adus eliberare, ca să fim din nou sub protecția și domnia Lui. Dar va reveni Mesia, și Îl vor cunoaște că El este Salvatorul, Cel pe care l-au străpuns. "Iată că El vine pe nori. Și orice ochi Îl va vedea; și cei ce L-au străpuns. Și toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin. " Apocalipsa 1:7 VDC
Derek Prince spunea: creștinii pot schimba istoria lumii prin post și rugăciune. (Ex. Avraam, Moise, Ezechia, Poporul Ninive, Daniel, și mulți alții) 
Prin mijlocire pot fi și eu și tu părtași la această bucurie/minune, ca Christos, Ieșua să fi cunoscut ca Mesia, ca Răscumpărător și Domn al Domnilor.
Ne apropiem de sărbătoarea nașterii Mântuitorului, și știu că fiecare ne îndeletnicim cu pregătiri, dar de ce să ne rezumam doar să ne amintim că El a venit în lume, și a adus răscumpărare prin jertfă? Oare nu ar trebui să ne facem timp și pentru istorie? Mă explic: se scrie o istorie că vreau să nu vreau eu, dar istoria se scrie. Chiar vreau să nu fac parte din ea? Nu știu, dar inima mea nu se mai mulțumește cu atât, doar să trec prin istorie fără să se vadă urma mea în ea. Am familiari care nu Îl cunosc pe Mesia ca Salvator personal, am rude...dar am văzut și cum poporul Israel așteaptă pe Mesia. Mă repet, nu mă mai mulțumesc doar să sărbătoresc că, Mesia a venit în lume și că eu personal mă bucur că am acceptat jertfa care m-a răscumpărat; în călătoria mea în Israel Dumnezeu  mi-a răvășit inima.
"Mă iubești, tu Carmen?" mă întreabă, El Mesia... "Da Doamne, te iubesc." "Atunci fă să se vadă lucrul acesta, fii un mijlocitor."
Iubirea acționează, nu se oprește doar la dorințe și vorbe, merge dincolo de dorințe, sentimente, trece la sacrificiu, dăruire, devotament. "Te iubesc" - erau cuvinte pline de însemnătate atunci când erau rostite; cu timpul au rămas, doar niște cuvinte... Domnul m-a condus la sursa iubiri ca să pot înțelege ce înseamnă Iubirea. Așa că iar mă întreabă Ieșua, Domnul Iubirii: "Mă iubești tu mai mult decât ceilalți, Carmen?" Știam răspunsul, dar...nu m-am grăbit că să răspund, deoarece m-am uitat în urmă: se vede în tot ce sunt și fac iubirea mea pentru Dumnezeu? Dacă nu, atunci "te iubesc" - ul meu a devenit unul fără însemnătate, dar dacă este iubire, trebuie s-o arăt, dovedesc și s-o practic.
Poate e îndrăzneț și riscant să las ca iubirea să mă poarte dincolo de sentimente și dorințe, până acolo unde să pot face parte din oamenii care au schimbat istoria... Dar oare Dumnezeul meu, nu e Dumnezeul care face imposibilul, posibil?
Vor cunoaște că Ieșua este Mesia... Nu e nici prea îndrăzneț, nici prea riscant, e o certitudine că se va împlini cu sau fără implicația mea. Însă vreau să fac parte dintre cei care au acționat din iubire prin credință, și care se vor bucura de ziua în care: "...se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă." Marcu 13:26 VDC
"Este o certitudine că El va veni pe nori și va fi văzut de toți. Atunci Îl vor privi chiar și cei care L-au străpuns (cu lancea) ; și toate națiunile pământului vor plânge din cauza Lui (regretând ce I-au făcut) . Da, exact așa se va întâmpla! "Revelația 1:7 BVA2015

joi, 14 decembrie 2017

Lipsă de motivație - Nepăsare

Sunt foarte multe lucruri care încă încerc  să le deslușesc, să le studiez, în parte măcar.  Însa, nu este nici o problema, sau o piedică dacă nu găsesc răspunsuri pentru a le înțelege deplin; îmi place să studiez anumite teme care observ că îmi împiedică drumul spre o creștere spirituală sănătoasă. Acesta este un mod prin care îmi educ caracterul(Caracterul reprezintă tendința omului de a acționa previzibil de-s lungul timpului) și felul gândirii. Unul din succesiunea lucrurilor neînțelese este nepăsarea.
Nepăsare = Lipsă de griji, de frământări; lipsă te interes față de ceea ce se petrece în jur; indiferență, pasivitate, apatie, indolenta, dezinteres, neglijență.
De ce suntem nepăsători, sau de ce ajungem sa fim nepăsători? Raspunsul îl dă însuși dex-ul. Prima dată nu ne mai îngrijim de lucrurile care trebuie făcute, pierdem interesul față de cei din jur, nu ne mai pasă de ei; devenim indiferenți, pasivi, insensibili, nepăsători, și sfârșim prin neglijența totală a principiilor etice avute cândva.

 Voi prezenta câteva cauze majore care le-am găsit în studiul meu. Nu voi pune toate referințele, de care m-am folosit.
 Pierderea interesului. Nu mai suntem interesați de cei din jur, ce spun, ce gândesc ceilalți; nu mai avem interes pentru ceilalți și pentru nevoile lor. Egoismul va domina firea omului, care va urmări doar interesul propriu. Oamenii își vor da învățătură după plăcerile lor... Ce mă interesează ceilalți? Eu sa fiu bine! "Îți cer aceste lucruri având în vedere că va veni timpul când oamenii nu vor mai accepta doctrina corectă; ci își vor desemna învățători care vor fi solicitați să le prezinte (numai) ce vor ei să audă."  2 Timotei 4:3 BVA2015
Alt motiv major este, a gusta din fructele interzise. Nu îmi face nimic rău dacă, doar încerc, sau chiar a zis Dumnezeu? Hotărât că nu vei muri! Cu siguranță că nu vei muri pe loc, însă procesul a început atunci când ai gustat deja. Geneza 3:1-6
Nevegherea asupra pașilor noștri. Credem că suntem tari și uităm să ne mai oprim să ne cercetam viața și ființa să vedem dacă suntem pe drumul bun. "Puneți‑vă la încercare pe voi înșivă, ca să vedeți dacă sunteți în credință! Testați‑vă pe voi înșivă! Sau nu recunoașteți cu privire la voi înșivă că Isus Cristos este în voi? – doar dacă nu cumva sunteți respinși la test." 2 Corinteni 13:5 NTR
Lipsa disciplinei ne duce foarte ușor pe drumul nepăsării. Atunci când ne disciplinăm, orice mlădiță sălbatică este curățită; doar așa ne putem aștepta la roade bune. "... străduiți-vă să fiți găsiți de El în pace, nepătați și ireproșabili. 2 Petru 3:14 BTF2015
Şi cel mai mare motiv care cred că ne face să fim nepăsători este lipsa fricii de Domnul.  Nelegiuirea celui rău zice inimii mele: „Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui.” Psalmul 36:1 VDC
Cartea Proverbe este o sursă bună să învățăm beneficiile fricii de Dumnezeu.
Trăim într-o lume care a ajuns din punct de vedere statistic, "generația nepăsării". Nu doar față de semenii noștri, ci chiar față de persoana proprie. Fără interes și dorință de a fi "om", fără motivații de a ajunge pe culmi înalte, fără interes de a realiza ceva măreț. Fără să mai citești o carte, o enciclopedie, un ziar, un documentar, etc, și ce să mai spunem despre Biblie. Acesta e ultimul lucru care și-l doresc toți mai puțini. O trăire ușoară prea mulți, prea mulți o aleg. "Ce atâtea înfrânari, discipline, norme, învățătură, cultură, etc? Nu ajută la nimic".  În instituțiile școlare este numită: lipsă de motivație /interes. Se caută soluții pentru a motiva copii, tineri, să studieze, să facă o carieră, etc. Una din soluții este să scadă nivelul învățământului; ca și cum asta ar fi o soluție.
Totul se rezolvă atunci când revenim la Bible și începem să trăim în voia Lui Dumnezeu. Există un "eu" , care trebuie să fim gata să îl răstignim, ori de câte ori ia locul/tronul Lui Dumnezeu. Există nepăsare care se vindecă cu disciplină și ascultare. Există lipsă de motivație /interes care se rezolvă prin autoritate și supunere, etc. Fără acțiune și interes din partea noastră, terminăm departe de Fața Domnului.
Nepăsarea e un lucrul grav care ne conduce la răzvrătire față de tot ce este curat, bun și adevărat, Dumnezeu. Cercetarea sinelui în Lumina Cuvantului Lui Dumnezeu este cea care ne ține alerți și vigilenți ca nimic rău să se furișeze aducând nepăsarea în viețile noastre.

luni, 11 decembrie 2017

Ultimele clipe în Țara Sfântă

Emoționați, fiecare am pășit spre locul cel mai apropiat de locul sfânt, spre Zid, acolo unde fiecare vine special să se roage, să se închine lui Dumnezeu, având fiecare dorințe și așteptări care să fie împlinite și ascultate de Cel Atotputernic.
Inima mea era pregătită...(nu cred că închinarea în acel loc e mai ascultată decât cele făcute în alt loc, însă este un loc special unde am avut privilegiul și eu să mă închin și să înalț rugăciuni.) Cu sfială mă apropiam, avem în mintea mea informațiile recente despre acel loc, despre istoria Zidului. M-am apropiat și am pus mâna pe Zid, am închis ochii, și ca și altă dați am lăsat ca Duhul Sfânt să mă conducă în comuniune cu Cel care m-a iubit atât de mult...
A fost deosebit, pentru că am fost ascultată de Împăratul Împăraților, înaintea Celui care orice ghenunchi se va pleca și Il vor recunoaște ca Dumnezeu adevărat.
"Întoarceţi-vă la Mine, și veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, și nu altul. Pe Mine Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea și Cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice genunchi se va pleca înaintea Mea și orice limbă va jura pe Mine." Isaia 45:22‭-‬23 VDC
"Priviți la mine și fiți salvați, toate marginile pământului, fiindcă eu sunt Dumnezeu și nu este altul.  Am jurat pe mine însumi, cuvântul a ieșit din gura mea în dreptate și nu se va întoarce: Căci fiecare genunchi mi se va pleca, fiecare limbă va jura." Isaia 45:22‭-‬23 BTF2015

Era ultima seară pe acele meleaguri sfinte...îmi părea rău că s-a sfârșit atât de repede pelerinajul nostru în Israel. Ne-am reluat drumul spre Biserica Mormântului, prin cartierul evreiesc, musulman și creștin, acesta fiind pline de o parte si alta de bazaruri. Apoi am vizitat punctele rămase, având și un timp liber în care să mergem pe la bazaruri. Dar cine s-a departat prea mult de locul stabilit ca întâlnire? 😏
Apoi ne-am îndreptat spre ieșirea din Cetate prin poarta Jaffa... Unde în apropiere ne aștepta autocarul.
A urmat despărțirea noastră de Samuel, care își încheiase misiunea față de noi, care de altfel a realizat-o cu pasiune, devotament și drag. A lăsat o amprentă în inimile noastre, prin faptul cum și-a prezentat istoria Israelului, dar și cum l-a prezentat pe Isus Cristos. Personal am învățat de la dumnealui o lecție (nu doar una, dar numai una o să menționez) de devoțiune în ceea ce faci și față de cei cărora le slujești. Tot respectul ghidului nostru Samuel Poppel, și mulțumiri pentru că a făcut pelerinajul nostru la Israel o experiență minunată, excepțională, cu dorința de a repeta vizita la Israel. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze cu ce noi oamenii nu putem, dar prin rugăciunile noastre putem să aducem comorile cerului peste dumneavoastră.
Cu siguranță voi mai reda din amintirile mele la Israel, în scriile mele...însă de moment mă opresc aici, sperând că am trezit în voi pasiune și dorințe care să vă determine la ceea ce suntem îndemnați:"Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului; vor prospera cei ce te iubesc." Psalmii 122:6 BTF2015
"Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine." Geneza 12:3 VDC
Nu pot să închei înainte de a aduce recunoștință si mulțumiri Celui care m-a făcut părtașă la aceasta minunata si splendidă vizită în Israel. Mulțumesc Doamne Dumnezeule, Iehova Iire... Numele Tău fie înălțat peste întreg pământ, în orice națiune, în orice casă, și în orice inimă. Te glorific pentru ca m-ai făcut copilul Tău, sunt nevrednică, dar mă apropii de Tine în Numele Lui Ieșua.  Amin

duminică, 10 decembrie 2017

Pelerinaj la Ierusalim

Cetatea Ierusalim 
În sfârșit sosise o zi mult așteptată... Vizita la Ierusalim. Și a fost mult mai mult decât m-am așteptat. A fost o zi favorită (nu am avut una care să nu fi fost favorită 😁), însă aceasta le-a întrecut pe toate. De ce? În primul rând că am folosit papuci mai mult ca nici una din zilele precedente😄. Asta a fost excepțional, să vizităm o zi întreagă doar pe jos. A fost nemaipomenit 👏🏼.  Pentru următoarea dată când vom vizita Israel, (deoarece, da, cu ajutorul Domnului dacă va fi pace și sănătate vom repeta) să organizăm cel puțin 3zile in felul acesta, și bineînțeles dacă se poate aproximativ același grup, sofer, și fără negocieri, cu același ghid.
Priveliște spre Ierusalim 
Ne-am oprit la o terasă care se află pe Muntele Maslinilor,  de unde aveam ca priveliște cetatea Ierusalim.
Muntele Maslinilor este situat la est de Ierusalim, fiind despărțit de Valea Chedron. O priveliște nemaipomenită în care zărim zidurile Ierusalimului îmbrățișate de văile Hinomului, Chedronului; Poarta de Aur, Muntele Moria, Muntele Templului, Muntele Sion, Orașul lui David. Hmmm... mă gândesc dacă să încerc dacă să redau câteva din explicațiile lui Samuel🤔 dar mă tem să nu vă arunc in ceață😅, mai bine continui doar cu locurile care am continuat să le vizităm.
Fiind pe Muntele Măslinelor, am vizitat mormintele, o demonstrație a cum erau înmormântați înainte Evrei.
Am mers apoi la Gat Șhmanim - presă/teasc de ulei, de noi cunoscut Ghetimani. Acolo este o biserică care este numită: Biserica tuturor națiunilor, dealtfel numită și Biserica Agoniei. Acolo se află și cei mai vârstnici măslini.
Am reluat pelerinajul spre scăldătoarea Betesda, unde Isus a vindecat pe slăbănogul de 38 de ani.
Pentru a ajunge pe Drumul Crucii, intrăm în Cetate pe Poarta Oilor numită și Poarta Leilor; am făcut un popas la Capela Încoronarea cu spini, în grădină Bisericii, ni s-a explicat șablonul care arata Cetatea Ierusalim de pe vremea lui Isus.  Bineînțeles pe tot parcursul am avut parte de explicațiile si informațiile ghidului nostru, Samuel, care încerca ca toți să capteze și să înțeleagă. Apoi am continuat pe Via Dolorosa, oprindu-ne la un popas de vizite, și de servirea prânzului.
A venit autocarul care ne-a dus la Cetatea Ierusalim, la Zidul(de noi numit Zidul Plângeri). Înainte de a urca spre Zid, intenționat ghidul nostru ne-a adus acolo luni pentru a vedea o procesiune care se numește Bar Mitzvah - când băieții au pentru prima dată voie sa citească din Tora, de la Pericopa Săptămânală; "cununia lui cu Legea lui Moise, major si vaccinat din punct de vedere religios." (Samuel)
Apoi am mers să vedem strada Pelerinilor și ruinele Templului, după care am urcat spre Zid...
Va urma...